Misja szkoły

Nasze motto:

„Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.”
Fiodor Dostojewski

Misja i wizja

Celem szkoły jest spójny rozwój ciała i ducha.  Pragniemy kształtować swych wychowanków w sferze intelektualnej, moralnej , fizycznej i społecznej tak, by jak najlepiej przygotować ich do życiowych zadań, wychować na dojrzałych, twórczych i odpowiedzialnych członków narodu, życia społecznego i obywateli Państwa Polskiego.

W efekcie podejmowanych działań stworzymy wzorzec młodego człowieka, który potrafi:
budować swój osąd rzeczywistości w oparciu o ogólnoludzkie wartości,
znajdować swoje miejsce w przemianach współczesnego świata,
sprawiedliwie oceniać postępowanie swoje i innych,
twórczo podchodzić do nauki i działania w samodzielnym życiu.

Nasza szkoła będzie:

efektywna i wymagająca,
atrakcyjna w procesie wielowymiarowego kształcenia,
wyróżniająca się w środowisku dobrą renomą,
ciesząca się zaufaniem uczniów i ich rodziców.

Model Absolwenta

Nasz absolwent:
dba o rozwój intelektualno-emocjonalny,
dba o rozwój fizyczny,
potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,
umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
rozwija zainteresowania, talenty i pasje,
jest przygotowany do podjęcia nauki w kolejnym etapie kształcenia,
potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi,
wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
umie zachować własną indywidualność,
jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
jest kulturalny,
docenia wagę więzi międzyludzkich,
z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób,
umie współpracować w grupie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Skip to content