OGŁOSZENIE – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rodzice dzieci, którzy rekrutują do Sportowej Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków przy ZSiPS w Elblągu do klas sportowych, obowiązkowo muszą zgłosić się na testy sprawnościowe z dziećmi.

Próby sprawnościowe odbędą się w dniach 10 – 11maja 2023 r. od godziny 16.00 (w obiektach sportowych ZSiPS w Elblągu oraz Krytej pływalni ul. Robotnicza 68 )

Więcej informacji w zakładce:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Skip to content