Laboratorium przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech

Celem jest  stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Laboratoria Przyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt, który umożliwia rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM  (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Dzięki takiemu wyposażeniu szkoły dzieci  będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności manualnych i technicznych,  myślenia matematycznego,  stosowania TIK, pracy zespołowej, dobrej organizacji pracy

Nasz Szkoła w ramach programu otrzymała 116 700 zł

Nasza szkoła otrzymała  wyposażenie zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości w wysokości 116 700,00 zł. Wzbogaciła się między innymi w drukarkę3D, pracownię video, pracownię techniczną (a w niej  pracownię krawiecką, robótek ręcznych i stolarską).

W ramach #Labolatorium Przyszłości zakupiliśmy telewizor interaktywny, dzięki któremu lekcje informatyki, a także inne zajęcia prowadzone w gabinecie nabrały innego wymiaru. Odkrywamy tajemnice nowoczesnych technologii. Każda lekcja staje się przygodą na miarę XXI wieku.

Działania w październiku

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Skip to content