Biblioteka

Biblioteka stanowi centrum informacyjno-kulturalne szkoły.
Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, Gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały i je udostępnia.
W bibliotece szkolnej odbywają się konkursy, organizowane są wystawy.
Wszystkie działania podejmowane przez bibliotekę szkolną tworzone są z myślą o dobru i z troską o czytelników naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania biblioteki.

Co robimy?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Skip to content